Otogaz Nedir
Otogaz Avantajları
Otogaz Dönüşümünde Yapılacaklar
Ekonomik Otogaz
Güvenilir Otogaz
Çevre Dostu Otogaz
Yüksek Performanslı Otogaz
Aracınızda Otogaz
Otogaz Dönüşümününde Yapılacaklar
Aracınızın LPG Dönüşümünü Yaptıracağınız Yetkili Firmalarda Bulunması Gereken Özellikler:
1. Bünyesinde "Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi" sahibi yetkili Makina / Uçak Mühendisi çalıştıran,
2. Makina Mühendisleri Odasından "SMM Büro Tescil Belgesi" almış,
3. TSE'den "TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" almış,
Yetkili Firmaları görmek için tıklayınız.
Aracınızda Yapılan Yakıt Sistemi Tadilatı Sonrası Yetkili Firmadan Almanız Gereken Belgeler:
1. "Montaj Tespit Raporu"
2. Yetkili firma tarafından düzenlenmiş fatura
3. "TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" fotokopisi
4. "SMM Büro Tescil Belgesi" fotokopisi
5. "Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi" fotokopisi
6. "AİTM LPG Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" fotokopisi
7. "AİTM LPG Seri Tadilat Araç Uygunluk Belgesi" fotokopisi
8. Garanti belg8. Garanti belgeleri
NOT:305;lı Karayolları Trafik Kanunu' nun 32.Maddesi gereğince araçta yapılan her türlü tadilat 30 gün içerisinde tescili yapan kuruluşa bildirilmek zorundadır. Aracınızda yapılan tadilatı, 30 gün içerisinde mutlaka ruhsatınıza işleterek ilgili kanunlardan dolayı olan yükümlülüklerinizi yerine getirmelisiniz.
Makina Mühendisleri Odasına Verilmesi Gereken Belgeler:
1. "Montaj Tespit Raporu"
2. Yetkili firma tarafından düzenlenmiş fatura
3. "TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" fotokopisi
4. "SMM Büro Tescil Belgesi" fotokopisi
5. "Araçların LPG'ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi" fotokopisi
6. AİTM LPG Seri Tadilat Tip Onay Belgesi fotokopisi
7. AİTM LPG Seri Tadilat Araç Uygunluk Belgesi fotokopisi Makina Mühendisleri Odası, fotokopiler de dahil tüm evrakları üzerinde silinti kazıntı gibi tahrifat olmadan ıslak kaşe ve imzalı ister.
Makina Mühendisleri Odası'ndan Alınması Gereken Belgeler:
Periyodik Araç Muayene İstasyonlarına;
1. "Montaj Tespit Raporu"nun onaylanmış nüshasını
2. LPG Gaz Sızdırmazlık Raporu'nu
3. LPG stickerını
4. LPG Ruhsatını (Bu ruhsat aracın Gaz Sızdırmazlık Raporu aldığını belgeler)
5. Egzoz emisyon ölçümünün yapıldığını belirten belge
6. Gaz Sızdırmazlık Raporu
7. Muayenesi yapılacak araca ait mali sorumluluk sigortası poliçesi (Trafik sigortası) Periyodik Araç Muayene İstasyonlarından;
1. Onaylanmış Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu (EK-1 Belgesi) - (2 Adet)
Araçın Kayıtlı Olduğu Trafik Tescil Bürosu'na Verilmesi Gereken Belgeler:
1) Montajı yapan yetkili firmadan alınan fatura
2) MMO'dan onaylanmış "Montaj Tespit Raporu"
3) "AİTM LPG Seri Tadilat Tip Onay Belgesi" fotokopisi
4) "AİTM LPG Seri Tadilat Araç Uygunluk Belgesi" fotokopisi
5) Aracınızı LPG'ye dönüştürdüğünüze ve bunun ruhsata işlenmesi husunda İl Emniyet Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe
6) Onaylanmış Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu (EK-1 Belgesi) - (2 Adet)
7) Yeni tescil ve trafik belgesi(Ruhsat) (Trf. Tescil Şube veya Bürosu'ndan alınacak)
8) Eski tescil ve trafik belgesi(Ruhsat)
NOT: AİTM yönetmeliği gereği, her periyodik fenni muayene öncesi aracınıza Makina Mühendisleri Odasından Gaz Sızdırmazlık Raporu almanız ve bu raporu periyodik muayene sırasında ibraz etmeniz gerekmektedir. Aracınıza LPG dönüşüm montajı yapıldıktan sonra kullanılan malzemelerin ve yapılan montajın standartlara uygun olup olmadığını mutlaka Makine Mühendisleri Odası'na kontrol ettirin ve Montaj Tespit Raporu alın.