SABANCI Güvencesi İle VIALLE Otogaz Sistemleri
16.06.2010

Vialle LPi sistemi Türkiye'deki tek sıvı püskürtmeli LPG sistemi olma özelliğini taşıyor. Multipoint sıvı enjeksiyon (dünya çapında patentli) sayesinde motorun orijinal gücü değişmemekte ve sürüş benzinli kullanıma en yakın sonuçların alınmasını sağlamakta.

LPi Nedir? (Sıvı Püskürtmeli LPG Sistemi)
Likit Propan Enjeksiyonu, LPG'nin likit haldeki enjeksiyonu demektir. LPi sistemi, içten yanmalı motordaki hava/LPG karışımını ölçmeye/dozaj ayarlamaya farklı bir yaklaşım anlamına gelir. Bu LPi sistemi 1995'te tanıtılmıştır ve geleneksel LPG sisteminin yerine geçmiştir. Başlangıçta, ince ayar yapan elektronik bir aygıtla bağlantısı mümkün olan bir buharlaştırıcı/venturi sistemi, karışımın dozunu belirliyordu. Sürekli olarak gelişmekte olan teknik, düzenleyici basınç sistemiyle elde edilenden daha hassas bir biçimde karışımın basınç dozajını ayarlamayı gerektiriyordu. Amaç, benzin yakıt enjeksiyonunu olabildiğince doğru tahmin etmektir. Bu yüzden likit LPG'yi direk olarak giriş valfine enjekte etme seçeneği mantıklıdır. Sentetik borular, montaj yapmayı kolaylaştırıcı hareket kabiliyetine sahiptir.

Tamamen yeni olan bu sistemi tanıtmak için sayısız gelişme yer almaktadır. Hemen hemen bütün parçaları ya tamamen yeni ya da buharlaştırıcı sistemde bulunabilecek parçalara kıyasla yüksek dercede değiştirilmiştir.

Buharlaştırıcı ve gaz/hava parçaları LPG bloğu ve LPG enjektörleriyle değiştirilmiştir. Ayrıca, depo likit LPG dolaşımıyla çoklu supap pompayla donatılmıştır. Bakır borularla sentetik borular yer değiştirmişlerdir. Sentetik boruların hareket kabiliyeti yüksektir ve kolayca taşınabilir. Ayrıca onlar zarara uğramaya daha az eğimlidir. Boruların patlama basıncı 345 bar'dır. Yüksek izolasyon değeri LPG'nin ısınmasını azaltarak ısı değişimini azaltır.